8.54 GET /cpp/Review.asp NewsID=631|-|ASP_0147|500_Server_Error 80 - 36.63.31.22 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:26.0)+Gecko/20100101+Firefox/26.0 500 0 0 221 322 31 2015-10-11 21:08:22 W3SVC96 125.76.248.54 GET /cpp/index.html - 80 - 36.63.31.22 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:26.0)+Gecko/20100101+Firefox/26.0 200 0 0 17287 301 140 2015-10-11 21:08:22 W3SVC96 125.76.248.54 GET /cpp/Review.asp NewsID=631|-|ASP_0147|500_Server_Error 80 - 36.63.31.22 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:26.0)+Gecko/20100101+Firefox/26.0 500 0 0 221 322 31 2015-10-11 21:08:26 W3SVC96 125.76.248.54 GET /cpp/index.html - 80 - 36.63.31.34 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:26.0)+Gecko/20100101+Firefox/26.0 200 0 0 17357 252 140 2015-10-11 21:08:26 W3SVC96 125.76.248.54 GET /cpp/Review.asp NewsID=637|-|ASP_0147|500_Server_Error 80 - 36.63.31.34 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:26.0)+Gecko/20100101+Firefox/26.0 500 0 0 221 322 31 2015-10-11 21:08:27 W3SVC96 125.76.248.54 GET /cpp/index.html - 80 - 36.63.31.34 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:26.0)+Gecko/20100101+Firefox/26.0 200 0 0 17287 301 140 2015-10-11 21:08:27 W3SVC96 125.76.248.54 GET /cpp/Review.asp NewsID=637|-|ASP_0147|500_Server_Error 80 - 36.63.31.34 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:26.0)+Gecko/20100101+Firefox/26.0 500 0 0 221 322 31 2015-10-11 21:08:27 W3SVC96 125.76.248.54 GET /cpp/index.html - 80 - 36.63.31.34 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:26.0)+Gecko/20100101+Firefox/26.0 200 0 0 17287 301 140 2015-10-11 21:08:27 W3SVC96 125.76.248.54 GET /cpp/Review.asp NewsID=631|-|ASP_0147|500_Server_Error 80 - 36.63.31.34 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:26.0)+Gecko/20100101+Firefox/26.0 500 0 0 221 322 31 2015-10-11 21:14:03 W3SVC96 125.76.248.54 GET /cpp/index.html - 80 - 36.63.31.34 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:26.0)+Gecko/20100101+Firefox/26.0 200 0 0 17357 252 1671 2015-10-11 21:14:05 W3SVC96 125.76.248.54 GET /cpp/Review.asp NewsID=711|-|ASP_0147|500_Server_Error 80 - 36.63.31.34 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:26.0)+Gecko/20100101+Firefox/26.0 500 0 0 221 322 1250 2015-10- 【鼎兴知识】供水设备中气压罐和稳流罐有何区别-西安鼎兴自控工程有限公司
你的位置:首页 > 新闻动态 > 行业新闻

【鼎兴知识】供水设备中气压罐和稳流罐有何区别

2016-7-12 10:34:24      点击:

供水设备中,我们经常会听到气压罐、稳流罐这两种重要的部件,那么这两种部件又有何区别呢?下面小编将会为您进行介绍。


供水设备中的气压罐和稳流罐,两者最大的区别在于其设计结构不同(参见稳流罐、气压罐的结构),安装位置也不同,稳流罐安装于水泵增压设备前端,而气压罐安装于水泵增压设备之后。

其次对应使用的配套供水设备不同,稳流罐主要应用于无负压供水设备上,起到贮存少量水量和承接自来水管网压力的作用,避免这部分能量损失。气压罐主要应用于无塔供水和高层建筑中恒压供水上,起到贮存水量,利用气囊收缩实现增压供水的目的。

由此可见,它们最大的区别在于使用的配套设备不同,起到的作用也不同,安装的位置也就不相同了。

以上知识均由西安鼎兴技术部百问百答提供,如果您还有其他疑问,可直接致电:400-886-9935

本文由西安鼎兴提供,转载请注明出处